1.Miten oman blogin käyttö on (mahdollisesti) edistänyt oppimistasi?

Blogiin reflektoimalla ennakkokäsitystestejä on huomannut niitä asioita, joissa itsellä on vielä petrattavaa. Myöskin pohtimalla niin fysiikan kuin kemiankin opetusta ja oppimista on alkanut herätä ajatuksia, kuinka näitä aineita voi opettaa tai millä keinoin oppilaan oppimista voidaan tukea, jotta asiat jäävät oppilaalle mieleen. Uskon, että blogin käytöstä olisi ollut vielä enemmän hyötyä (jo tenttienkin kannalta), jos olisin reflektoinut harjoituksia ja luentoja enemmän. Tällöin omakin oppiminen olisi syventynyt entisestään.  Blogien pitäminen tänä päivänä arkea, jolloin on  ymmärrettävää miksi se otettiin mukaan tällä kurssilla. Onhan se oiva väline koulussakin käytettäväksi!

2.Miten tvt-ympäristöjen käyttöä voisi kehittää, jotta se paremmin
a) ylittäisi oppiainerajat

Voitaisiin esimekiksi ottaa useassa oppiaineessa mukaan yhteinen tvt-alusta, johon oppilaat voisivat reflektoida oppimistaan. Tätähän auttaisi jos oppiaineissa on jokin tietty aihe, joka voitaisiin linkittää useampaan aineeseen, jolloin asiaa voitaisiin tarkastella monen oppiaineen näkökulmasta ja näin saada kokonaisvaltaisempi kuva aiheesta.

b) tehostaisi opiskelua

Tvt voitaisiin ottaa mukaan kotitehtävissä tai tuntityöskentelyssä enemmän huomioon. Oppilaat voisivat esim. itsenäisesti etsiä erinäisistä asioista tietoa käyttämällä mm. nettiä apuna. Tällöin he voisivat itse tutkimalla etsiä tietoa ja muodostaa oman käsityksensä asiasta, eikä tarvitsisi vain opettajan sanaan luottaa, että asia on niin..

c) tehostaisi opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta?

Voitaisiin ottaa mukaan erilaisia keskustelualustoja, joissa oppilaat voisivat keskustella heitä askarruttavista asioista esimerkiksi. Blogikin on hyvä, mutta pitäisi olla toisten osoitteet tiedossa, jotta niitä pystyisi kommentoimaan tai hyödyntää niitä oman oppimisen tukena. Toisten opiskelijoiden kanssa keskustelu tai heidän kertomina opittavat asiat jäävät usein paremmin mieleen. Nykyäänhän on facebook, jota varmasti voisi jotenkin hyödyntää opiskelun tukena.

3.Millä välineillä tai ohjelmistoilla tvt-ympäristöä voisi mielestäsi paremmin toteuttaa tai kehittää nykyistä blogi-käytäntöä?

Wiki-ympäristö soveltui mielestäni hyvin harkkatyöskentelyyn ja sitä oli helppo oppia käyttämään. Tosin jos sen kaltaista ympäristöä alakoulussa käyttäisi opetuksessa tulisi jotenkin varmistua siitä, että oppilaat varmasti tutustuvat toisten töihin jälki käteen ja muistavat opiskella sieltä asiat ennen koetta. Nythän se oli oman päätöksen varassa paljolti tutustuuko wikitöihin. Blogi oli myöskin hyvä. Tosin itse siitä olisi saanut enemmän irti, jos olisi ollut aikaa ja viitseliäisyyttäkin kirjoittaa enemmän juurikin harkoista ja luennoista. :D

4.Miten yliopiston opettaja voisi mielestäsi parhaiten hyödyntää opiskelijoiden tvt-työskentelyä?

Nykyäänhän tvt:tä on jo paljon mukana yliopistomaailmassa, mutta varsinkin tehtävien palautus olisi helpointa tehdä tvt:n välityksellä. Ja jos tietyn kurssin työt saisi koottua samaan paikkaan niin varmasti se myös opettajankin työskentelyä helpottaa. :) Ja varmasti tulevaisuutta on, että tentit vähitellen siirtyvät elektronisiksi, jolloin opiskelijat pystyvät tekemään ne missä vain, kunhan tietokone ja nettiyhteys pelaa.

Mainokset